Doprava

  • Vnitrostátní silniční doprava kusových a paletových zásilek
  • Mezinárodní silniční doprava kusových a paletových zásilek do všech států Evropy
  • Transport nebezpečného zboží dle dohody ADR
  • Proškolení řidiči v rámci ADR
  • Nepřetržitý dispečink NON STOP
  • Pojištění dopravce v souladu s mezinárodní úmluvou CMR
  • Okamžitá komunikace s veškerými dopravními prostředky