Spedice

  • Vnitrostátní silniční přeprava kusových a paletových zásilek do 24t
  • Mezinárodní silniční přeprava kusových a paletových zásilek do 24t
  • Přepravy celovozových, pokládkových i kusových zásilek
  • Přepravy do států EU i mimo EU
  • Specializace na vnitrostátní i mezinárodní silniční přepravy nebezpečného zboží dle ADR
  • Přepravy velkoobjemovými, speciálními, skříňovými, chladírenskými vozidly všech dostupných hmotností od 1t do 24t
  • Komunikace v cizích jazycích
  • Nepřetržitý dispečink NON STOP
  • Přepravy s platným a dostatečným pojištěním dopravců i zasílatele
  • Okamžitá komunikace s veškerými dopravními prostředky