Intrastat

  • Zajištění komplexní služby v systému Intrastat
  • Elektronické předávání údajů
  • Vypsání a zpracování měsíčních výkazů včetně jeho případných oprav
  • Provedení měsíční uzávěrky
  • Důvěrné zacházení s Vašimi údaji o vnitrounijním obchodu
  • Nezatěžování Vašich pracovníků těmito úkoly – ušetření pracovních sil na tomto úseku
  • Celní tarifikace dle aktuálních přepisů, znalost a zkušenost používání dodacích podmínek, povah transakcí a ostatních oblastí potřebných pro vyplnění hlášení
  • Zastupování v celním řízení
  • Znalost celních předpisů a celního tarifování
  • Odbavení při exportu, importu i tranzitu zboží